Logg InnBrukernavnPassord
Logg meg på automatisk hver gang    
Bli Medlem
Bli Medlem
Sjekk private meldinger
Sjekk private meldinger
Fjordhest.net Forum Hovedsiden » Fjordhestpolitikk

Start Nytt Tema   Svar på Tema
Møte på fjordhestgarden angåande fjordhest og fjordhestavl Gå til side 1, 2  Neste
Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  
Av Innlegg
Inger
Moderator


Ble Medlem: 15 Nov 2005
Innlegg: 3263
Bosted: Naustdal

InnleggSkrevet: Tirsdag 27 September 2011 - 21:44    Tittel: Møte på fjordhestgarden angåande fjordhest og fjordhestavl Svar med Sitat

22. september i år vart ein del representantar frå fjordhestlaga i Sunnfjord, Nordfjord og Møre samla for å drøfte ein del saker i forkant av haustmøtet. Eg vart sett til å skrive referat frå møtet, og ser ingen grunn til at ikkje synspunkta som kom fram på møtet skal kunne delast med alle fjordhestfolk. Eg legg difor referatet her, og så kan vi eventuelt debattere sakene vidare, om det er ynskjeleg. Det er møtelyden som har gitt uttrykk for det som står i referatet, det er ikkje mine personlege meiningar. (Sjølv om eg må seie meg einig i det aller, aller meste).

Referat frå møte på Norsk Fjordhestgard 22. september 2011.
Det møtte 13 representantar frå fjordhestlaga i Sunnfjord, Nordfjord og Møre.

Vi var samla for å drøfte ein del synspunkt vi ynskjer å fremje på haustmøtet.

Starum (Norsk Hestesenter) si rolle: Vi meiner at Starum (NHS) si rolle er å organisere avlsorganisasjonane, ikkje å styre dei. Norges Fjordhestlag har missa mykje av makta si. NHS vedtek, bestemmer og trer ting ned over hovudet på hesteeigarane, utan at dei har fått høve til å påverke eller uttale seg i viktige saker. Det kan godt hende at Norges Fjordhestlag ville hatt det betre utanfor NHS. Vi føler at NHS har svikta fjordhesten. Makta må tilbake til raseorganisasjonen. Det er avlsutval, styret, årsmøtet og lokallaga som må styre avlen av fjordhesten.

Avlsplana: Eigentleg er det berre avlsplana frå 1995 som er gyldig etter gjeldande lover og reglar, fordi dette er det einaste dokumentet som er vedteke på ein demokratisk rett måte. Seinare avlsplaner er endra på feil grunnlag, og endringar av dei er ikkje gjort etter lovlege vedtak. Avlsplana skal og bør elles berre endrast når medlemane sjølv ynskjer det.

Avlsutvalet: Vi meiner at det er veldig viktig at avlsutvalet vert vald av årsmøtet, og ikkje utpeika av styret. Avlsutvalet må få større makt, og her må det sitje folk som er valde av fjordhestfolket sjølve.

Avlen no og i framtida: Vi synes det er heilt feil å seie at vi kan hente avlsmateriell i utlandet viss fjordhesten her til lands vert utrydningstruga, eller truga av innavl. Fjordhesten i Norge og fjordhesten i utlandet er ikkje den same. Det er Norge som er opphavslandet til fjordhesten, og dette er eit ansvar som må takast på alvor. Norge har, og skal også i framtida ha, dei beste fjordhestane.

Dømming: Vi meiner at det er veldig viktig med kvalitetssikring av dommarar. Raseorganisasjonen vår må vere med og styre kven som skal dømme fjordhesten. Avlsutvalet/styret i NFL må få mandat til å utpeike eigna dommarar, og til å få avsett slike som viser at dei er lite skikka til å dømme fjordhest. Laget må ha meir styring over dømminga og utviklinga til fjordhesten.

Det er også viktig at dømminga er lik, både frå år til år, frå stad til stad, og frå dommar til dommar. Slik det er no kan karakterane på ein og same hest gå opp eller ned fleire karakterar berre på nokre få månader. Avlarane må vite kva det er ynskjeleg å avle, og dommarane må rette seg etter avlsplana, dømme likt, og ha god greie på kva som er rett rasetype og preg på fjordhesten. Vi meiner at rasebeskrivinga i avlsplana frå 95 er god. Det er viktig at dommarane set seg godt inn i denne.

Karaktersystemet må nyttast likt på alle utstillingar. Dommarane skal ikkje kunne lage eigne reglar på ei utstilling for til dømes kven som får ekstrasløyfe eller står i kvalitet, eller setje opp eller ned karakterane på ein hest berre fordi dei ynskjer hesten oppover eller nedover i kvalitetsrekkja. Dette må vere likt, og oppfattast rettferdig og truverdig av utstillarane. Dømminga må vere så lik og rett at hesteeigarane sjølv kan plukke ut dei gode dyra, og vite kva det er vits i å møte med og ikkje, slik det var tidlegare. Utstillarar og publikum skal ikkje stå att som nokre spørjeteikn når dommen av avsagt.

Når det gjeld utstillingar (her var det spesielt hingstekåring vi hadde føre oss), så meiner vi elles at alle dei hingstane som er gode nok skal kårast uansett. Vi kan ikkje kåre eit visst tal hingstar ut frå kva vi har bruk for i avlen. Det er opp til laga og merraeigarane kva for ein hingst dei vil nytte. Elles meiner vi at lynnekarakter, køyreprøvekarakter og karakter frå veterinær gjerne kunne vere godkjend eller ikkje godkjend. Både lynne og køyreprøveresultat er veldig subjektive og miljøavhengige, og når det gjeld veterinære merknadar, så er ein hest enten frisk og brukbar, eller så er han det ikkje.

Den nye handlingsplana (strategiplana) for nasjonale hesterasar: Denne plana er nett lagt ut på Norsk Hestesenter si heimeside, og høyringsfristen er 1. november. Plana er sendt ut på høyring til styret i Norges Fjordhestlag, men lokal/distrikts/fylkeslag har ikkje fått den. Å ha ei så kort høyringsfrist, og å ikkje late heile organisasjonen få høve til å uttale seg, meiner vi er heilt uhøyrd. Dette er eit viktig dokument, med mange framlegg til endringar, som vil berøre fjordhesten i åra framover. Det er langt frå demokratisk å vedta ei slik plan utan at alle ledd i organisasjonen har fått drøfta denne. Plana inneheld mellom anna framlegg til endringar av utstillingane.

Aktivitetar og bruk: Vi meiner at det ofte vert gløymt at fjordhesten skal vere ein allsidig hest, som kan nyttast til alt. Det er viktig å ikkje prioritere særskilde bruksområde, men å ivareta alle interesser. Mellom anna har ein heilt gløymt ponnitravet i dei seinare år.

Utvida bruksprøve: Denne meiner vi at det må gjerast noko med. Vi synast ikkje at vi har fått noko som helst ut av denne testen. Når hingstane vert testa som fireåringar, får vi mellom anna ikkje sett på avkom. At hingstane kan bli avkåra som fireåringar er også fullstendig øydeleggande for økonomien rundt om i avlslaga. Lynne og testresultat seier oss veldig lite om korleis hingstane fungerar i avlen, og kva slags avkom dei gir.

Å bruke indeksar og konkurranseresultat i dømminga av fjordhesten, meiner vi er heilt feil. For å få ei rimeleg sikker dømming etter indeks krevjast det eit stort antal avkom. Konkurranseresultat avheng fyrst og fremst av trening og miljø.

Avlsmidlar: Det er viktig at det vert drøfta korleis desse skal nyttast. Laga bør få nyte godt av desse midlane, og det er viktig at laga også i framtida har høve økonomisk til å kjøpe og å halde hingst. Lagshingsthald har vore viktig for fjordhestavlen heile tida, og er mellom anna årsak til at fjordhesten i dag har få problem med innavl.

Informasjon: Informasjonen frå styret i Norges Fjordhestlag ut til distrikts/lokal/fylkeslag er gjennomgåande for dårleg. Vi synast at vi veit for lite om kva vedtak som vert gjort og om kva som skjer. Vi føler at vi ute i distrikts/lokal/fylkeslaga har liten sjans til å påverke når vi veit så lite.

Hoppekvoter: Vi synast ikkje det er rett å innføre hoppekvoter i ein så liten populasjon. Det bør uansett ikkje innførast for unghingstane. Vi meiner det er meir rett å drøfte om ein skal kunne avkåre eldre hingstar, som enten har gitt veldig mange avkom, eller som har gitt avkom av gjennomgåande dårleg kvalitet. Regelen om at hingstane skal visast att når dei er 8 år, kan ein godt ta inn att i systemet. Når hingsten når 8 års alder har han begynt å få fram avkom, og ein kan sjå meir på om han har påverka avlen på ein positiv eller negativ måte.

Saker på haustmøtet: Vi meiner at det som skjer i fjordhestavlen no er såpass alarmerande at styret i NFL MÅ ta tak i det, og gjere noko. Vi er overraska over at utviklinga i fjordhestavlen ikkje i større grad vert gjenspegla i saklista til haustmøtet.

Ope spørsmål til styret i Norges Fjordhestlag: Synast de at utviklinga av fjordhesten og fjordhestavlen er god, sunn og betryggande slik den er no? Vi i Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre ser med uro på dette, og føler at fjordhestavlen slik den er no står på kanten av stupet og vel så det. Talet på bedekte merrer og møtande hestar på utstillingane er kritisk og svært urovekkjande.

Ref. Inger Grønntun

-------------------------------------------------------------------------------------
Og så heilt til slutt, eit aldri så lite gullkorn som vart sagt i bilen på veg heim. Har ikkje tenkt over det slik før, men det ligg mykje i det:

"Viss vi skal greie å ta vare på fjordhesten, må vi faktisk også ta vare på fjordhestfolket!"
_________________
<\____~
__/\ /\__
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Send e-post
natalievnkBle Medlem: 15 Jul 2008
Innlegg: 559
Bosted: Ålesund

InnleggSkrevet: Tirsdag 27 September 2011 - 21:57    Tittel: Svar med Sitat

Mange gode poeng fra dette referatet her syns jeg.
Håper sakene blir tatt opp på høstmøtet? Smile

Fantastisk gullkorn på slutten ja, helt sant det der Smile
_________________
Erikstad Lilja e. Birkelidguten ue. Lunnar
Kvalsviks Lilja e. Merinas Emil ue. Birkelidguten
Eiras Fauk e. Flemming ue. Eikåsen Gullfaks
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
KatrineHBle Medlem: 27 Mar 2006
Innlegg: 1845
Bosted: Follo

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 2:24    Tittel: Svar med Sitat

Veldig spennende referat Inger, og veldig enig i mye av det. Dog ikke alt Wink

Hoppekvoter f.eks. er jeg for, -spesielt- siden populasjonen er så liten. At enkelte hingster får 40 hopper pr år er veldig veldig mye når det kun bedekkes 300-400 hopper i året. Forhåpentligvis får disse hingstene kun så mange hopper i et par sesonger, men uansett gir det en veldig skjev fordeling av hopper på hingstene. Og et viktig punkt for å hindre innavl er å sørge for at alle hingster får likest mulig antall hopper.
Har forståelse for at hoppekvoter er et frustrerende tiltak for hingste-eiere som en dag står der med en hest som de ikke lenger kan tjene penger på. Men for populasjonen som helhet mener jeg at hoppekvoter er positivt. Når en hingst har flere sønner og hopper i avl, og noen ganger til og med sønnesønner, da er det ikke lenger bruk for han, og han kan kastreres og brukes som bruksdyr i stedet.

Ellers er jeg enig med dere i at man godt kan ha 8-årsvurdering av hingstene, samt at UB må gjøres noe med. I sin nåværende form er den kun sløsing med penger, og har liten avlsmessig nytteverdi sett med mine øyne.
Jeg er også for at alle hingster som er gode nok skal kåres, og ikke at det skal avhenge hvor stor konkurransen er det året, eller at man ikke "trenger" fler. Jo flere hingster i avlen, jo bedre. Også kan man heller avkåre flere neste gang de stilles ut, når man ser hvordan hesten har utviklet seg.

Sitat:
Det er Norge som er opphavslandet til fjordhesten, og dette er eit ansvar som må takast på alvor. Norge har, og skal også i framtida ha, dei beste fjordhestane.


Dette er jeg veldig veldig enig i.

Desverre ser jeg selv på hingster i utlandet, og sikler på hester jeg gjerne skulle bedekket med når den dagen forhåpentligvis kommer at jeg skal lage et føll. Jeg har "alltid" vært veldig nasjonalromantisk og skal ha en -norsk- fjordhest. Men jeg ser at det genetiske materialet begynner å bli veldig snevert, og det er vanskelig å finne en hingst man liker og som ikke kommer fra veldig mye brukte linjer (og her er vi tilbake på hoppekvoter...).


Uansett, synes i all hovedsak det virker som om dere har hatt et flott møte, og håper dette er saker som vil bli flittig diskutert på høstmøtet.
Og at det taes opp med streng tone overfor NHS. Det er på tide at noen i "styre og stell i Heste-Norge" ser misnøyen blant avlsorganisasjonene. NV har jo allerede trukket seg ut og fører sin egen stambok...
_________________
Katrine, Solsidens Lilje og Lilrik Ambrosio
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
KjellfridBle Medlem: 06 Mar 2006
Innlegg: 1194
Bosted: Skilbrei

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 10:27    Tittel: Svar med Sitat

Veldig bra referat. Som dei andre er eg einig i nokre punkt og ueinig i andre. Blir veldig bra å få diskutert dette på haustmøtet, i tillegg ti lein god diskusjon her inne Smile
_________________
*Alt ordnar seg for kjekke merrar*
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
KjerstiBle Medlem: 02 Mar 2006
Innlegg: 486
Bosted: Os i Hordaland

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 11:00    Tittel: Svar med Sitat

Litt artig at mens eg leser dette får eg e-post fra Norges Fjordhestlag om handlinsplanen og at innlegg ang dette vil bli drøfta i styret før endelig tilbakemelding til NHS. Wink Så det e bare å komme med tilbakemeldinger til Norges Fjordhestlag.
_________________
Kjersti & Kornvin Freidig Smile
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
KjerstiBle Medlem: 02 Mar 2006
Innlegg: 486
Bosted: Os i Hordaland

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 11:20    Tittel: Svar med Sitat

Mykje viktig som vart tatt opp på dette møtet. Kjekt å få lese referatet.
Ellers vil eg signere KatrineH sitt innlegg, og håper at mykje av dette blir diskutert på haustmøte.
_________________
Kjersti & Kornvin Freidig Smile
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
natalievnkBle Medlem: 15 Jul 2008
Innlegg: 559
Bosted: Ålesund

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 11:34    Tittel: Svar med Sitat

Sitat:
Hoppekvoter f.eks. er jeg for, -spesielt- siden populasjonen er så liten. At enkelte hingster får 40 hopper pr år er veldig veldig mye når det kun bedekkes 300-400 hopper i året. Forhåpentligvis får disse hingstene kun så mange hopper i et par sesonger, men uansett gir det en veldig skjev fordeling av hopper på hingstene. Og et viktig punkt for å hindre innavl er å sørge for at alle hingster får likest mulig antall hopper.


Er noe uenig i deg med dette. Skal selv bedekke neste år og driver å ser etter hingst. Likevel tenker jeg også at dersom jeg ikke får bruke den hingsten jeg selv ønsker å bruke, da bedekker jeg ikke hoppa heller.
Dette mistenker jeg sterkt at flere andre vil tenke også, det er jo ganske vesentlig at hoppeeieren liker hingsten de skal bruke.
_________________
Erikstad Lilja e. Birkelidguten ue. Lunnar
Kvalsviks Lilja e. Merinas Emil ue. Birkelidguten
Eiras Fauk e. Flemming ue. Eikåsen Gullfaks
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
KjellfridBle Medlem: 06 Mar 2006
Innlegg: 1194
Bosted: Skilbrei

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 11:49    Tittel: Re: Møte på fjordhestgarden angåande fjordhest og fjordhesta Svar med Sitat

Inger skrev:

Avlsutvalet: Vi meiner at det er veldig viktig at avlsutvalet vert vald av årsmøtet, og ikkje utpeika av styret. Avlsutvalet må få større makt, og her må det sitje folk som er valde av fjordhestfolket sjølve.


Er ikkje avlsutvalet vald av årsmøtet?

Frå vedtektene:
Sitat:
1. Avlsutval og aktivitetsutval. Årsmøtet skal peike ut to medlemmer og ein varamedlem til kvart utval. Varamedlemmene er peika ut kvart år. Medlemmene er peika ut for to år om gongen, men fyrste året vert ein peika ut for eit år


Det er vel berre slik å forstå at det er ein styremedlem med i utvalet og dei to andre er årsmøtevalde, i tillegg til vara?
_________________
*Alt ordnar seg for kjekke merrar*
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Besøk Medlemmets Nettside
Linda og EidnyBle Medlem: 10 Nov 2009
Innlegg: 235
Bosted: Nordfjordeid

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 13:17    Tittel: Svar med Sitat

natalievnk skrev:
Sitat:
Hoppekvoter f.eks. er jeg for, -spesielt- siden populasjonen er så liten. At enkelte hingster får 40 hopper pr år er veldig veldig mye når det kun bedekkes 300-400 hopper i året. Forhåpentligvis får disse hingstene kun så mange hopper i et par sesonger, men uansett gir det en veldig skjev fordeling av hopper på hingstene. Og et viktig punkt for å hindre innavl er å sørge for at alle hingster får likest mulig antall hopper.


Er noe uenig i deg med dette. Skal selv bedekke neste år og driver å ser etter hingst. Likevel tenker jeg også at dersom jeg ikke får bruke den hingsten jeg selv ønsker å bruke, da bedekker jeg ikke hoppa heller.
Dette mistenker jeg sterkt at flere andre vil tenke også, det er jo ganske vesentlig at hoppeeieren liker hingsten de skal bruke.


her er eg enig! får ikkje eg bruke den hingsten eg ønsker blir det heller ingen bedekning. Dette bør vere en avgjersle hoppe eigarane må få ta skjølve. Smile
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
st. einarBle Medlem: 05 Mar 2006
Innlegg: 1006
Bosted: Eid

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 13:25    Tittel: Svar med Sitat

Sitat:
Er ikkje avlsutvalet vald av årsmøtet?

Frå vedtektene: Sitat:
1. Avlsutval og aktivitetsutval. Årsmøtet skal peike ut to medlemmer og ein varamedlem til kvart utval. Varamedlemmene er peika ut kvart år. Medlemmene er peika ut for to år om gongen, men fyrste året vert ein peika ut for eit årDet er vel berre slik å forstå at det er ein styremedlem med i utvalet og dei to andre er årsmøtevalde, i tillegg til vara?


Styret vel leiar av utvala.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Send e-post
Inger
Moderator


Ble Medlem: 15 Nov 2005
Innlegg: 3263
Bosted: Naustdal

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 14:33    Tittel: Svar med Sitat

st. einar skrev:
Styret vel leiar av utvala.


Ja, det var det som skulle stått. Gjekk litt fort i svingane! Som Steinar seier har det i dei seinare åra vore styret som har utpeika leiar i utvala, og desse leiarane er soleis ikkje demokratisk valde av årsmøtet.
_________________
<\____~
__/\ /\__
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding Send e-post
KatrineHBle Medlem: 27 Mar 2006
Innlegg: 1845
Bosted: Follo

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 16:12    Tittel: Svar med Sitat

natalievnk skrev:

Er noe uenig i deg med dette. Skal selv bedekke neste år og driver å ser etter hingst. Likevel tenker jeg også at dersom jeg ikke får bruke den hingsten jeg selv ønsker å bruke, da bedekker jeg ikke hoppa heller.


Ja jeg leser folk skriver dette, også i N/L-miljøet hvor hoppekvoter nesten ble en realitet.

Men er det virkelig bare -en- hingst man har lyst til å bruke? Det må da finnes andre kandidater? Hvem har man tenkt til å bedekke hingsten med året etter? De færreste bedekker med samme hingst flere år på rad.

Hoppekvoter er til for å hindre at enkelt-hingster får for mange avkom, og spre hoppematerialet på flest mulig hingster. Hoppekvoter er et middel for å begrense innavl, ikke for å være til mest mulig irritasjon for heste-eiere (selv om mange virker til å tro det sistnevnte)
.
Om hoppe-eiere kun vil ha -den- hingsten, og ingen andre, selv om han tegner til å bli for mye brukt/allerede er for mye brukt, ja da synes jeg faktisk at hoppekvoter er på sinn plass. Fordi hoppe-eierne tydeligvis ikke klarer å se at å bedekke hoppa si med denne hingsten ikke bidrar med noe positivt til populasjonen.


Jeg ble en gang fortalt at forskjellen på avl av hest og avl av produksjonsdyr er at hesteopdrettere kun ser til neste avkom, mens avl av produksjonsdyr tar for seg hele populasjonen som en helhet og tenker også på generasjonene som skal komme i fremtiden
Jeg må innrømme at jeg tror det ligger noe i det...
_________________
Katrine, Solsidens Lilje og Lilrik Ambrosio
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
natalievnkBle Medlem: 15 Jul 2008
Innlegg: 559
Bosted: Ålesund

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 20:18    Tittel: Svar med Sitat

Skjønner hva du skriver KatrineH, men forskjellen på hest og produksjon er jo også at hesten er man gjerne mer knyttet til f.eks. Og hva om de som brukes mest er blant de som går best til nettopp en persons hoppe, og videre passer et par hingster som eier ikke liker. Om de eneste hingstene som da er mulig å bruke for aktuelle hoppeeier er de som denne ikke liker, da forstår jeg faktisk om denne velger bort hele bedekningen.

Kan ta meg selv og min her da som et lite eksempel:
Av alle hingstene som går i avl i Norge idag så har jeg først grovt også mer og mer nøye gått gjennom dem i forhold til vårens bedekning. Jeg er nå kommet helt ned i 4-5 aktuelle hingster etter at jeg har luket bort de jeg mener har for dårlig på bestemte egenskaper i forhold til min hoppe, de som er for nært beslektet til henne og de som jeg ikke synes har avlet så veldig bra utifra det jeg har klart å se når jeg har sett litt til avkommene til voksne hingster.
Kan da si såpass som at to av disse hingstene er eldre, mye brukt, har avlet bra og det eneste som holder meg litt igjen på disse er nettopp det at de har mye avkom, men de er fortsatt en mulighet. To av de andre er de som er høyest på lista mi. De er unge enda, men har gått noen sesonger, og på de sesongene er det kommet endel avkom allerede etter disse. Den ene er sønn av en svært mye brukt hingst, den andre er bare veldig manges førstevalg.
Den siste mulige er mulig under tvil så langt. Den har ingenting å vise til, den er ung, den er beslektet med mange mye brukte hingster, og jeg har aldri sett den live heller.

Ble litt rotete dette innlegget Confused men håper folk forstår hva jeg mener Smile

Poenget er ihvertfall litt da, at hva skal jeg gjøre med bedekning av hoppa mi dersom fire, kanskje tilmed alle fem av hingstene, utgår fra avlen grunnet mye bruk eller av andre årsaker som den siste kan risikere..
Jeg selv vil da velge å ikke bedekke i det hele tatt og det er nettopp det inntrykket jeg har av at mange andre vil velge også, og hvordan skal det da gå med avlen?
_________________
Erikstad Lilja e. Birkelidguten ue. Lunnar
Kvalsviks Lilja e. Merinas Emil ue. Birkelidguten
Eiras Fauk e. Flemming ue. Eikåsen Gullfaks
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
OddvarBle Medlem: 09 Mar 2006
Innlegg: 578
Bosted: Flekke

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 20:59    Tittel: Fjordhestpolitikk Svar med Sitat

Kanskje ein må tenkje på lenger sikt og bestille plass hos hingsten i god tid. Det fungerer hos andre rasar.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
natalievnkBle Medlem: 15 Jul 2008
Innlegg: 559
Bosted: Ålesund

InnleggSkrevet: Onsdag 28 September 2011 - 21:29    Tittel: Svar med Sitat

Sitat:
Kanskje ein må tenkje på lenger sikt og bestille plass hos hingsten i god tid. Det fungerer hos andre rasar.


Det kunne sikkert fungert ja, men merker at en del hingsteholdere er ganske sen om å annonsere eller i det hele tatt finne ut av hvor hingsten skal stå for hver sesong. Da måtte jo dette blitt gjort tidligere enn hingsteutstillingen i mai mener nå jeg da.
Sånn som meg da, jeg har begynt planleggingen for bedekningen min neste år allerede nå for å ta et best mulig valg, men det er ikke avklart hvor hingstene skal stå tilgjengelig enda hos de flest, for de som konkurrerer vet mange ikke engang om de vil være tilgjengelig neste sesong i det hele tatt grunnet stevner og slikt..

Ideen er god den Smile Får bare håpe den isåfall vil virke i praksis Smile
_________________
Erikstad Lilja e. Birkelidguten ue. Lunnar
Kvalsviks Lilja e. Merinas Emil ue. Birkelidguten
Eiras Fauk e. Flemming ue. Eikåsen Gullfaks
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Vis Innlegg fra:   
Start Nytt Tema   Svar på Tema    Fjordhest.net Forum Hovedsiden » Fjordhestpolitikk Alle klokkeslett er CET (Europa)
Gå til side 1, 2  Neste
Side 1 av 2

 
Gå Til:  
Du kan ikke starte nye temaer i dette forumet
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke delta i avstemninger i dette forumet

Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
iCGstation v1.0 Template By Ray © 2003, 2004 iOptional